آکادمی مارتک، یک رسانه در حوزه تکنولوژی‌های بازاریابی است. در آکادمی مارتک تلاش می‌کنیم بهترین محتوا در زمینه‌‌های مارکتینگ، تکنولوژی‌های مرتبط با آن و صنایعی که از آن استفاده می‌کنند را به شما ارائه دهیم. در کنار آن، مارتک آکادمی، برگزاری دوره‌ها و رویدادهای مرتبط را در برنامۀ خود دارد.

آنچه درباره همکاری با من می گویند